សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័ររបស់យើង!

វិស្វករមកដល់កន្លែងរបស់អតិថិជនឧបករណ៍លាយបន្ថែមអាហារ

微信截图_20211013201607

ថ្ងៃនេះវិស្វកររបស់យើងបានមកដល់ខេត្ត Guizhou មកសួរសុខទុក្ខអតិថិជននៅ Guiyang ដែលជាអ្នកផលិតអាហារបន្ថែម។

វិស្វកររបស់យើងបានពិនិត្យស្ថានភាពការងាររបស់ឧបករណ៍លាយបន្ថែមអាហារ ឧបករណ៍លាយវីសពីរនេះដំណើរការយ៉ាងល្អក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំ អតិថិជនពិតជាពេញចិត្តជាមួយនឹងឧបករណ៍របស់យើង ពួកគេនឹងពង្រីកសមត្ថភាពផលិតកម្មនាពេលខាងមុខ។


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១